การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า
 

นโยบายการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผ่านระบบ E-commerce
บริษัท แสงอุดมไลท์ติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด  จะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยมีรายละเอียดการคิดราคาค่าจัดส่ง ดังนี้

+++ ในประเทศ +++

         - EMS (แบบด่วนพิเศษ)

       อัตราค่าจัดส่งคิดตามน้ำหนักจริง โดยคิดตามอัตราค่าบริการของไปรษณีย์ไทย ( ไม่คิดเพิ่ม ค่าดำเนินการ )
       บริษัทฯ จะแจ้งหมายเลข EMS ทางอีเมล์ หรือ โทรศัพท์  เพื่อให้ลูกค้าใช้สำหรับติดตามสินค้าของลูกค้าได้แบบออนไลน์
       ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่และการบริการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย