โคมไฟฟลูออเรสเซนต์

แสดงผล: แถว / ตาราง
แสดง:
เรียงลำดับ:
LT8-120CM-LED-T8
LT8-120CM-LED-T8  SIZE:D:35x1230mm H:50mm LAMP:LED=T8x1 COLOR:WH MATERIAL:STEEL..
0 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
04-UCL-1x40W SIZE:D:130x1220mm H:100mm LAMP:LED=36Wx1 COLOR:WH MATERIAL:STEEL-PLASTIC..
230 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
94-C59-2x36W SIZE:D300x1250mm H:80mm LAMP:NEON=36Wx2 COLOR:WH MATERIAL:ALUMINIUM-REFLECTOR..
620 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
44-CFG-LED-T8-1x18W SIZE:D:110x1330.5mm H:40.5mm LAMP:LED=18Wx1 COLOR:WH MATERIAL:STEEL-PLASTIC..
210 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
44-FG-LED-T8-2x9W SIZE:D:140x720.5mm H:40.5mm LAMP:LED=9Wx2 COLOR:WH MATERIAL:STEEL-PLASTIC..
180 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
04-C02-AL-136  SIZE:170x1230mm H:90mm  LAMP:LED=36Wx1 COLOR:WH MATERIAL:STEEL-ALUMINIU..
735 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
94-T59-2x36W SIZE:D300x1250mm H:90mm LAMP:NEON=36Wx2 COLOR:WH MATERIAL:ALUMINIUM-REFLECTOR..
620 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
44-CFG-LED-T8-2x18W  SIZE:D:140x1330.5mm H:40.5mm LAMP:LED=18Wx2 COLOR:WH MATERIAL:STEEL-PLA..
290 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
44-FG-LED-T8-1x18W SIZE:D:110x1330.5mm H:40.5mm LAMP:LED=18x1 COLOR:WH MATERIAL:STEEL-PLASTIC &n..
210 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
04-C02-AL-236 SIZE:D:250x1230mm H:90mm LAMP:LED=36Wx2 COLOR:WH MATERIAL:STEEL-ALUMINIUM..
935 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
04-W59-2x36W SIZE:D300x1250mm H:90mm LAMP:NEON=36Wx2 COLOR:WH MATERIAL:ALUMINIUM-REFLECTOR..
620 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
04-UC-1x20W SIZE: D:50x610mm H:80 mm LAMP:LED=18Wx1 COLOR:WH/WWH MATERIAL:STEEL-PLASTIC..
110 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
04-C59-1x36W SIZE:D190.5x1230.5mm H:90mm LAMP:NEON=36Wx1 COLOR:WH MATERIAL:ALUMINIUM-REFLECTOR..
520 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
44-FG-LED-T8-2x18W SIZE:140x1330.5mm H:40.5mm LAMP:LED=18Wx2 COLOR:WH MATERIAL:STEEL-PLASTIC..
290 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
04-U56-1x20W SIZE:D:70x640mm H:100mm LAMP:LED=20Wx1 COLOR:WH MATERIAL:STEEL-PLASTIC..
250 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
04-C59-3x36W SIZE:D:600x1230mm H:80mm LAMP:NEON=36Wx3 COLOR:WH MATERIAL:ALUMINIUM-REFLECTOR..
1,120 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
04-UC-1x40W SIZE:D:50x1230mm H:80mm LAMP:LED=36Wx1 COLOR:WH/WWH MATERIAL:STEEL-PLASTIC..
185 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
04-T59-1x36W SIZE:D190.5x1210mm H:90mm LAMP:NEON=36Wx1 COLOR:WH MATERIAL:ALUMINIUM-REFLECTOR..
520 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
44-CFG-LED-T8-1x9W SIZE:D:110x720.5mm H40.5MM LAMP:LED=9Wx1 COLOR:WH MATERIAL:STEEL-PLASTIC..
150 บาท
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
04-U56-1x40W SIZE:D:70x1250mm H:90mm LAMP:LED=40Wx1 COLOR:WH MATERIAL:STEEL-PLASTIC..
380 บาท